“Som dine advokater kan vi være ved din side ved møder og beslutninger – også hvis det bliver nødvendigt at gå hele vejen.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Sådan klager du - Typiske fejl og regler om tvangsfjernelse .

REGLER OM ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE

Det er “Lov om social service”, der regulerer anbringelsen af børn og unge. Betingelserne for tvangsfjernelse står i § 58, men hele lovens kapitel 11 fra § 46-§ 76 er relevante for en tvangsfjernelsessag, – sammen med flere andre paragraffer, der er spredt rundt i loven.

Ikke kun loven – men adskillige tykke vejledninger og bekendtgørelser til serviceloven, andre love og et godt kendskab til retspraksis – er blandt værktøjerne i den dygtige advokats kuffert. Derfor er en advokat med erfaring og særlig viden om tvangsfjernelse en fordel for dig, der havner midt i en sag om tvangsfjernelse af børn eller unge.

Du kan se eksempler på afgørelser omkring anbringelser af børn på Den Sociale Ankestyrelses hjemmeside her

På Socialministeriets hjemmeside – klik her – kan du finde gældende love, bekendtgørelser og vejledninger.