“Som dine advokater kan vi være ved din side ved møder og beslutninger – også hvis det bliver nødvendigt at gå hele vejen.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Sådan klager du - Typiske fejl og regler om tvangsfjernelse .

SÅDAN KLAGER DU I SAGER OM TVANGSFJERNELSE

Som erfarne advokater med speciale i tvangsfjernelse af børn kender vi klagesystemet og kan rådgive dig under hele forløbet, hvis du som barn eller ung er tvangsfjernet, eller du som forælder har fået tvangsfjernet dit barn. VI kan hjælpe dig med at indhente materiale og akter om din sag fra den myndighed, du vil klage over, og vi kan være med under hele klageforløbet.

SÅDAN KLAGER DU – OG SÅDAN HJÆLPER VI SOM DINE ADVOKATER

Hvis du vil klage over en afgørelse – enten i kommunens Børn- og ungeudvalg, i Ankestyrelsen eller Byretten er det os som dine advokater, der tager sig af alt det administrative og sørger for, at klagen kommer det rigtige sted hen inden for de forskellige tidsfrister.

Som din advokat står vi selvfølgelig ved din side gennem hele klageforløbet – vi rådgiver dig om dine klagemuligheder og kæmper for din sag ved alle de nødvendige instanser.

Klage til Ankestyrelsen og byretten – advokathjælpen er gratis

Hvis kommunens Børn- og ungeudvalg har besluttet, at dit barn skal tvangsfjernes, kan du klage over beslutningen til Ankestyrelsen. Du skal klage senest fire uger efter afgørelsen, og Ankestyrelsen skal behandle sagen inden otte uger. Du har ret til at udtale dig direkte overfor udvalget med din advokat ved din side, inden de træffer en afgørelse.

Hvis Ankestyrelsen ikke ændrer Børn- og ungeudvalgets beslutning, kan du bede Ankestyrelsen om at indbringe sagen for byretten. Det skal ske inden for fire uger. Som dine advokater sørger vi for at overholde fristerne. Advokathjælpen skal du ikke selv betale for.

I Byretten bliver du også indkaldt til et møde, hvor du får mulighed for at forklare om sagen. Her bliver sagen behandlet af en dommer og to børnesagkyndige. Byrettens beslutning er den endelige afgørelse. Efter den 1. juli 2014 er det ikke længere muligt at anke Byrettens beslutning til Landsretten.

Hvordan skal klagen udformes?

Din klage skal ikke skrives på noget bestemt måde, og du behøver ikke begrunde, hvorfor du klager. Her er en tjekliste over ting, som det er en god idé at have med i klagen.

  • Dit navn og CPR nummer
  • Adresse, tlf. nr. og mailadresse
  • Navnet på den myndighed, du vil klage over
  • Sagsnummeret på sagen, du vil klage over
  • Materiale om sagen