“Få hjælp til at overskue junglen af regler om tvangsfjernelse af børn. Få ikke bare én advokat – få et helt team af specialister! Vi kan være ved din side gennem hele sagen.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Forældre - tvangsfjernelse af børn, hvad har du ret til, tvangsanbringelse, hvad med samvær, frivillig anbringelse, hjemgivelse og andre gode råd

PROBLEMER MED SAMVÆR?

Du har selvfølgelig ret til samvær med dit barn, selvom barnet er fjernet fra hjemmet. Barnet kan komme hjem på weekend eller på ferie, men du kan også risikere, at samværet skal være støttet eller overvåget – og at det er så lidt som en time om måneden!

Det er i første omgang kommunen, der bestemmer, hvor meget samvær der skal være – og det skal altid være bestemt ud fra, hvad der er bedst for dit barn. Kommunen har ret til at fastsætte, hvordan samværet med dit barn skal foregå, mens barnet er anbragt uden for hjemmet.

Det kan føles grænseoverskridende og frustrerende ikke selv at bestemme, hvordan du skal være sammen med dit barn. Ofte sker der fejl i de afgørelser, kommunen træffer om samvær med tvangsfjernede børn. Vi hjælper dig, hvis du oplever problemer med kommunen eller sagsbehandleren omkring samværet med dit barn, og hvis du oplever problemer med at overholde aftaler og regler.

Er du i tvivl eller uenig med kommunens afgørelse, så ring til os på 87 80 12 79 eller send en mail på rh@advohus.dk.

Støttet samvær ved tvangsfjernelse af børn

Måske har du og dit barn brug for støttet samvær, hvor der er en støtteperson til stede sammen med jer, der kan hjælpe dig i rollen som mor eller far. Ind i mellem forlanger kommunen overvåget samvær, hvor der er mere grund til støttet samvær. Der er ingen grund til overvåget samvær, hvis du allerede har fået bevilget støtte til samvær – så får du den hjælp, du har brug for. Jeg

Vi hjælper dig med at gennemskue kommunens forklaringer og krav, så du får den støtte, som du har brug for – og krav på.

Overvåget samvær med tvangsfjernede børn

Kommunen kan anbefale, at samværet med dit barn skal være overvåget samvær. Hvis du ikke er enig i, at det er nødvendigt med en overvåger, har Børn- og ungeudvalget ret til at tage den endelige beslutning. Du kan deltage i mødet i Børn- og ungeudvalget med din egen advokat – og kommunen skal betale advokatregningen.

Overvåget samvær betyder, at der vil være en fagperson til stede, når du er sammen med dit barn. Det kan være en pædagog, en børnesagkyndig eller en psykolog. Måske behøver samværet ikke være overvåget fuldt ud, men kan gøre det muligt at tilkalde hjælp fra en person i nærheden.

Kommunen skal have saglige grunde til at forlange overvåget samvær. Det kan være, at de ikke mener, du er i stand til at tage vare på barnet, at der er risiko for vold, eller det kan være fordi, du har psykiske problemer eller et misbrug. Overvåget samvær kan også foregå som led i en afklaring af sagen om tvangsanbringelse. Det kan så være en børnesagkyndig, der overvåger samværet og efterfølgende kommer med en vurdering til kommunen.

Skal du acceptere overvåget samvær eller ej?

Kommunen bevilger ind i mellem overvåget samvær, hvor der ikke er grund til det, eller de tager stilling til overvåget samvær uden at forelægge sagen for Børn og unge-udvalget, og det er ikke lovligt.
Om du skal acceptere overvåget samvær, kan vi tage stilling til sammen. Der kan være fordele og ulemper fra sag til sag. Ring til mig advokat Rasmus Hedegaard, så hjælper jeg med at finde ud af, om det er nødvendigt med overvåget samvær eller ej. Tlf. 87 80 12 79 eller mail på rh@advohus.dk.