“Få hjælp til at overskue junglen af regler om tvangsfjernelse af børn. Få ikke bare én advokat – få et helt team af specialister! Vi kan være ved din side gennem hele sagen.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Forældre - tvangsfjernelse af børn, hvad har du ret til, tvangsanbringelse, hvad med samvær, frivillig anbringelse, hjemgivelse og andre gode råd

HVOR KAN DIT BARN BLIVE ANBRAGT?

Bliver dit barn tvangsanbragt, er der forskellige muligheder. Kommunen bestemmer, hvor barnet skal bo i sager om tvangsanbringelse, men du og dit barn har ret til at blive hørt og til at komme med forslag, inden kommunen tager den endelige beslutning.

Anbringelse i netværksplejefamilie

Måske kan din familie træde til som netværksplejefamilie. Anbringelse hos familie kan være en tryg og knap så indgribende løsning, både for dig og dit barn.

Anbringelse i plejefamilie

Tvangsanbringelse af børn sker ofte hos en plejefamilie. Anbringelse i plejefamilie forekommer både i korte og længere perioder. Plejefamilien har ofte selv hjemmeboende børn, og dit barn kommer til at blive en del af deres familie på lige vilkår. Alle plejefamilier skal godkendes af kommunen og kommer gennem forskellige kurser, der klæder dem på til opgaven.

Kommunen kan benytte en kommunal plejefamilie, som får mere støtte fra kommunen, så de er klædt på til at tage sig af børn og unge med lidt større problemer. Plejefamilien modtager betaling fra kommunen for at have barnet boende.

Anbringelse på døgninstitution

Anbringelse på døgninstitution er også en mulighed ved sager om tvangsanbringelse. Døgninstitutionen – det man tidligere kaldte et børnehjem – har pædagoger og andet personale ansat, og der bor flere børn sammen. Alle børn får deres eget værelse.

Anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted

Tvangsanbringelse på et socialpædagogisk opholdssted kan være en løsning for unge, der skal tvangsfjernes fra hjemmet. På opholdsstedet bor flere unge, som af forskellige årsager ikke kan bo sammen med deres forældre. Personalet kan være pædagoger eller andre voksne med diverse forskellige uddannelser.

Anbringelse på efterskole

Tvangsanbringelse kan også foregå til en efterskole. Efterskolen kan være en mulighed, hvis dit barn går i 8. 9. eller 10. klasse. Her er der knap så meget støtte til dit barn i den svære situation, men til gengæld får barnet en mere normal hverdag.