“Få hjælp til at overskue junglen af regler om tvangsfjernelse af børn. Få ikke bare én advokat – få et helt team af specialister! Vi kan være ved din side gennem hele sagen”.

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Forældre - tvangsfjernelse af børn, hvad har du ret til, tvangsanbringelse, hvad med samvær, frivillig anbringelse, hjemgivelse og andre gode råd

HVAD ER EN TVANGSFJERNELSE AF ET BARN ELLER BØRN?

En tvangsfjernelse af børn – også kaldet en tvangsmæssig anbringelse – betyder, at kommunens Børn- og Ungeudvalg vælger at fjerne dit barn fra hjemmet. Afgørelsen om tvangsfjernelse træffer Børn- og Ungeudvalget efter indstilling fra kommunens socialrådgivere. Du har ret til at se alle papirerne i sagen og til at udtale dig overfor udvalget, sammen med din advokat, inden de træffer afgørelse.

Børn kan kun blive tvangsfjernet fra hjemmet, hvis der er åbenlys risiko for, at børnene tager alvorlig skade af at blive boende hos deres forældre. Det er en betingelse, at problemerne ikke kan løses med hjælp i hjemmet. Årsager til tvangsfjernelse af børn kan for eksempel være vold, alkoholmisbrug, andet misbrug og psykisk sygdom.

Få gratis advokathjælp i sager om tvangsfjernelse af børn

Advokathjælpen er gratis, hvis du og dit barn oplever en sag om tvangsfjernelse. Både du som forælder og dit barn, der er fyldt 12 år, har ret til gratis advokathjælp. Ring til os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe i jeres sag om tvangsfjernelse.

Hvem bestemmer, om mit barn skal tvangsfjernes?

Det er ikke kommunens medarbejdere – altså din socialrådgiver – der kan tage den endelige beslutning om at tvangsfjerne dit barn. Hvis du ikke er enig med kommunen i, at dit barn skal fjernes fra hjemmet, er det kommunens Børn- og ungeudvalg, der bestemmer i første omgang. Børn- og ungeudvalget består af en dommer fra den lokale byret, to politikere og to børnesagkyndige. Sammen med din advokat får du lov til at fortælle, hvad du synes om sagen direkte på et møde med udvalget, inden de beslutter sig.

Du kan klage over afgørelsen

Hvis du er uenig i Børn- og ungeudvalgets afgørelse, kan den påklages (ankes) til Ankestyrelsen, der ligger i København. De behandler sagen på et nyt møde efter senest otte uger, hvor du også får lejlighed til at udtale dig sammen med din advokat. Får du ikke en tilfredsstillende afgørelse i Ankestyrelsen, kan sagen forsættes ved byretten. Fra den 1. juli 2014 er det vedtaget ved lov, at det ikke længere er muligt at anke tvangsfjernelsessagerne fra byret til landsret.

Vi kan som dine advokater vejlede og hjælpe dig undervejs i hele processen og være ved din side ved møder og beslutninger – hvis det bliver nødvendigt at gå hele vejen. Ring til os nu – vi er fire advokater med speciale i sager om tvangsfjernelse af børn, med advokat Rasmus Hedegaard i spidsen – på 87 80 12 79 eller send en mail på rh@advohus.dk