“Jeg ved, at jeg håndterer noget af det vigtigste for dig – at det handler om det mest dyrebare i dit liv.”

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

SUSSE K. FRAABY – TVANGSANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE

Sager om anbringelse af børn og unge kan opleves som en jungle, hvor det kan være svært at finde rundt i sine pligter og rettigheder – og svært at forstå, hvad kommunen og andre myndigheder egentlig siger.

Jeg hjælper med at gøre en ekstremt vanskelig situation nemmere ved at give dig en grundig juridisk rådgivning om din situation. Jeg ved, at jeg håndterer noget af det vigtigste for dig – at det handler om det mest dyrebare i dit liv.

TYDELIG OG ÅBEN KOMMUNIKATION HELE VEJEN RUNDT

Jeg er skarp juridisk og tydelig i min kommunikation med dig, kommunen og når vi skal i Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten, så der ikke er tvivl om, hvordan du ser på sagen.

Som din advokat er det min opgave at holde mig oppe i helikopteren. Gør jeg ikke det, yder jeg ikke den bedste rådgivning og vejledning. Du kan regne med ærlighed fra min side og en åben dialog om din sag. Jeg er direkte og kontant, og jeg lover ikke noget, med mindre jeg ved, at det holder.

Jeg har arbejdet med hundreder af sager om tvangsanbringelse af børn og unge siden 2011 og har stor erfaring med at tage sagerne i Børn og Unge-udvalg og Ankestyrelsen samt med retssager om tvangsanbringelse.

JEG LYTTER TIL DIN SIDE AF SAGEN OG HJÆLPER DIG VIDERE

Mange, der står midt i en sag om tvangsanbringelse, oplever, at myndighederne ikke lytter til dem, og at de ikke får mulighed for at fortælle deres side af historien. Jeg lytter til dig – det er vigtigt, at du føler dig hørt og får fortalt de ting, der er vigtige for dig. Så kan vi sammen identificere de områder, der har betydning for sagsbehandlingen og finde ud af, hvad der juridisk kan lade sig gøre.

Måske føler du, at kommunen kun tager de negative ting med i beskrivelsen af din sag. Jeg sørger for, at de positive ting også tages med.

Desværre oplever mange forældre, at der sker fejl i sagsbehandlingen, og det skaber naturligvis vrede og frustration. Jeg sætter fokus på, at sagsbehandlingen overholder gældende lovgivning.

Jeg hjælper dig med vejledning om kommunens sagsbehandling og kan trække nogle af frustrationerne og vreden ud af situationen, så det bliver nemmere at være i den svære situation – mens vi arbejder på at løse sagen. Det bliver nemmere at få sagsbehandleren til at lytte til dine budskaber, hvis vi kan skabe en bedre gensidig dialog. Det er noget, som jeg er meget optaget af, og som giver gode resultater.

Jeg er bindeled mellem dig og myndighederne – i retssager og i Ankestyrelsen
Jeg kan hjælpe dig med at forstå rammerne for det, der sker i Børn og Unge-udvalget, i Ankestyrelsen og i retten.

Jeg har arbejdet hos Kammeradvokaten og har stor erfaring med tvangsanbringelser fra den anden side af bordet. Derfor kan jeg oversætte og omsætte det, myndighederne melder ud, så det er til at forstå. Jeg er bindeleddet mellem dig og juraen.

ADVOKAT FOR BØRN OG UNGE I SAGER OM TVANGSANBRINGELSE

Er du barn eller ung i en sag om tvangsanbringelse, har du ret til din egen advokat. Som din advokat står jeg mellem dig og alt det svære, der forgår rundt om dig.
Jeg er helt og aldeles på din side – det er kun det, du mener og ønsker, som interesserer mig. Og det er alene dét, du ønsker, som jeg arbejder for at opnå. Alt hvad du fortæller, er fortroligt og bliver mellem os, medmindre du ønsker, at jeg fortæller det til dine forældre, sagsbehandleren eller i Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten.

SUSSE K. FRAABY – JEG ER DIN ADVOKAT I TVANGSANBRINGELSESSAGER

  • Møderet for Landsretten
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet
  • Advokat (L)