“Min vigtigste rolle som advokat i en tvangsfjernelsessag er at guide dig gennem sagen og forklare, hvordan systemet funger.”

Pernille Mary Marie Lauritsen

Pernille Mary Marie Lauritsen

PERNILLE MARY MARIE LAURITSEN – DIN VAGTHUND I TVANGSFJERNELSESSAGER

Min vigtigste rolle som advokat i en tvangsfjernelsessag er at guide dig gennem sagen og forklare, hvordan systemet funger. Du kan være sikker på, at jeg har styr på næste skridt i sagen – og styr på, hvad vi skal have fokus på i forhold til Børn- og ungeudvalget eller i en retssag om tvangsfjernelse.

JEG KAN GENNEMSKUE, NÅR KOMMUNEN LAVER FEJL I SAGSBEHANDLINGEN

Det er vigtigt for mig at arbejde med mennesker, hvor jeg kan se, jeg kan gøre en forskel. Derfor har det været et bevidst valg fra min side at arbejde med tvangsfjernelse af børn og unge. Som advokat med speciale i tvangsfjernelse kan jeg være med i hele processen og hjælpe dig med din sag overfor myndighederne.

Formaliteterne i tvangsfjernelsessagerne er ikke altid i orden. Handleplanerne er ikke altid grundige nok eller relevante for dig. Det er noget af det, jeg gør Børn- og ungeudvalget opmærksom på. Børn- og ungeudvalget eller dommeren skal vurdere det samlede grundlag for sagen og selvfølgelig også inddrage din side af sagen.

AFGØRELSERNE SKAL BASERES PÅ ET AKTUELT BILLEDE

Det bekymrer mig, at myndighederne lægger uforholdsmæssigt meget vægt på, hvad der står i papirerne, i forhold til det, du – og andre i barnets netværk – fortæller. Når først noget er skrevet ned, bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved det, og desværre oplever jeg, at kommunerne nogle gange bruger gammel dokumentation til at understøtte deres sag. De låser sig fast i dét der står i stedet for at lytte til dig som forælder. Det er en svær situation – sagsbehandlerne har fat i den lange ende i forhold til dig som forælder, og det forvalter de ikke altid lige godt, efter min mening.

Afgørelserne skal falde på et aktuelt billede af situationen. Det betyder, at erklæringer og undersøgelser skal være nye og opdaterede, så er vi helt sikre på, at kommunens beslutning bliver taget ud fra et retvisende billede – især hvis tingene har forandret sig for dig og dit barn.

SOM FORÆLDER FÅR DU IKKE DEN FORNØDNE STØTTE

Når du står midt i en sag om tvangsfjernelse af dit barn, står du meget alene overfor kommunen og sagsbehandleren. Jeg synes ikke, du som forælder får den nødvendige støtte fra systemets side.

Sker det ulykkelige, at dit barn bliver tvangsfjernet, er det især vigtigt, at kommunen støtter dig fremfor kun at være aktive i forhold til tvangsfjernelsessagen. Det er faktisk i den situation, du har allermest brug for hjælp – hjælp til at komme videre, få fastsat samvær med dit barn og meget mere.

Et af de bedste råd, jeg kan komme med i den forbindelse, er at der skal gang i samværet. Du skal sørge for at få alt det samvær med dit barn, du kan og hele tiden gøre det bedre. Det forbedrer dine chancer næste gang, vi forsøger at få dit barn hjem.

JEG ER DIN VAGTHUND I SAGER OM TVANGSFJERNELSE OG TVANGSADOPTION

Tvangsadoption er den mest alvorlige og indgribende foranstaltning, kommunen kan sætte ind med. Derfor er det utrolig vigtigt, at kommunens grundlag er i orden, og at de har gennemarbejdet deres materiale godt nok. Jeg kan fungere som vagthund i sager om tvangsfjernelse og tvangsadoption – gennemgå kommunens materiale og påpege de steder, hvor forvaltningen ikke har gjort deres arbejde godt nok. Og det sker desværre ofte, at undersøgelserne ikke er grundige nok.

PERNILLE MARY MARIE LAURITSEN, ADVOKAT

Jeg har beskæftiget mig med sager om tvangsfjernelse, familieret og forældreansvar, siden jeg begyndte som advokatfuldmægtig i 2013.

  • Jurist fra Københavns Universitet i 2013
  • Ansat i Politiet som politiassistent i 11 år
  • Undervist i civilretlige emner på Politiskolen