“Jeg kan hjælpe dig med de sager i dit liv, der betyder mest for dig, både nu og i fremtiden.”

Karina Bech

Advokat Karina Bech

KARINA BECH – DET ER VIGTIGT FOR MIG, AT DU BLIVER HØRT

Afgørelser, hvor der bliver brugt tvang, er traumatiserende for alle involverede parter. Mit arbejde somdin advokat fokuserer på, at du kommer godt igennem sagen ved Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen, Retten eller Ungdomskriminalitetsnævnet, uanset om du er forælder eller barn/ung.

Jeg arbejder hårdt på, at du bliver hørt i forhold til de bekymringer og frustrationer, som du må have med kommunen og andre, der er involveret i din sag. Det gør jeg ved at lytte grundigt til din historie, og også tale med dig om, hvordan du bedst forbedrer dine muligheder for at blive hørt og komme igennem med det, som du mener er rigtigst for din egen sag.

Din kontakt med kommunen

Det kan nogle gange være en lang proces, men vi arbejder sammen på hele tiden at forbedre dine muligheder, og jeg rådgiver dig i, hvordan din dialog med kommunen kan forbedres og udbygges, så du kan komme i mål med det, som du gerne vil.

Det kan nogle gange være en lang proces, men vi arbejder sammen på hele tiden at forbedre dine muligheder, og jeg rådgiver dig i, hvordan din dialog med kommunen kan forbedres og udbygges, så du kan komme i mål med det, som du gerne vil.

Kommunens støtte til forældre og børn

Kommunen skal altid arbejde på, at du bliver støttet bedst muligt i hjemmet, uanset om det er støtte til dig som forælder eller dig som barn. Hvis der er sket anbringelse, så skal kommunen stadig arbejde med at tilbyde dig den nødvendige støtte, både til dig, som forælder og til dig, der er anbragt, ligesom kommunen skal arbejde mod en hjemgivelse så meget som overhovedet muligt. Som forældre til et anbragt barn, så har du ret til en § 54-støtteperson, og det er en rigtig god hjælp for dig, når du finder én, som du har en god kemi med.

Mine kompetencer med konfliktmægling og forhandling gør, at vi sammen har en bedre chance for, at du får den støtte, der er behov for, også i forhold til dialogen med kommunen.

Samvær, når der er sket anbringelse

Det er en meget indgribende afgørelse, når et barn anbringes, men det er en ligeså alvorlig og vigtig beslutning, hvor meget samvær der skal være, og om det skal være støttet eller overvåget samvær, og jeg rådgiver dig også i den forbindelse, så du får muligheden for at få mest muligt samvær.

Kravene til kommunens sagsbehandling

Da sager vedrørende tvang, der omhandler forældre og børn, ofte er meget komplekse og i mange tilfælde har stået på i mange år, så kræver det et godt overblik at kunne gennemskue disse sager, og det har jeg. Jeg sætter mig hurtigt ind i sagen og finder frem til det vigtige, og det formidler jeg til dig i et letforståeligt sprog, så du også får et bedre overblik over din egen sag.

Kommuner laver desværre tit fejl i sagsbehandlingen og det hjælper jeg dig med at gøre opmærksom på, så dine rettigheder sikres.

Jeg hjælper også med at holde kommunen op på, at når sagen behandles, så skal alt det positive, der er i din sag også frem, så Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen, Retten eller Ungdomskriminalitetsnævnet får kendskab til det.

Karina Bech – Advokat

  • Jurist fra Københavns Universitet i 2003
  • Uddannet mediator
  • Stor erfaring med forvaltningsret og kommunale sager
  • Stor erfaring med tvangsfjernelsessager, hvor jeg både møder for forældre eller børn