“Det er vigtigt for mig, at hver eneste tvangsfjernelsessag, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje.”

Rasmus Hedegaard

Generelle oplysninger

GENERELLE OPLYSNINGER - HERUNDER ADVOKAT-ETIK

Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik I/S, CVR nr. 27 40 46 34, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Forsikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Bankforbindelser

Jyske Bank: 7250 – 161616-2
Danske Bank: 4633 – 4633 858 322
Nordea: 1944 – 5496 599 227

CVR NR. 27 40 46 34

Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Klager over salær

Advokatnævnet har kompetencen til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters salær.
Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Du kan læse mere om Advokatnævnet på deres hjemmeside.

Regler for god advokatskik

Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk.