“Jeg har derfor stor erfaring med at procedere. Det kommer dig til gode, når jeg som advokat skal argumentere på dine vegne i en tvangsfjernelsessag enten i Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten.”

Anders B. Vinther

Anders B. Vinther – din erfarne advokat inden for familieret

ANDERS B. VINTHER – DIN ERFARNE ADVOKAT

Siden 1998 har jeg som advokat ført talrige civile sager og straffesager og siden 2002 tilligeanbringelsessager, og jeg har derfor stor erfaring med at procedere. Det kommer dig til gode, når jeg som advokat skal argumentere på dine vegne i en tvangsfjernelsessag enten i Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten.

Grundighed I højsædet

Grundighed er for mig en selvfølge, og jeg gennemgår derfor samtlige bilag i sagen nøje, så jeg altid er velforberedt, når jeg møder sammen med dig. Samtidig ved jeg nøjagtig, hvad der ligger til grund for indstillingen fra forvaltningens side i din sag. Derfor er jeg også i stand til at påpege, hvis der er behov for, at der indhentes nye oplysninger eller udarbejdes nye undersøgelser, hvis de fremlagte er af ældre dato. Det kan f.eks. være en forældrekompetenceundersøgelse.

De positive aspekter

Selv om en sag umiddelbart kan se meget vanskelig ud på grund af mange negative oplysninger, har jeg altid fokus på at finde de positive aspekter i din sag og få dem fremhævet, når jeg møder sammen med dig. Der er ofte et før og nu billede, som jeg lægger vægt på at få fremhævet i forhold til Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten. Samtidig arbejder jeg bevidst på, at der fra din side skal ske et samarbejde med forvaltningen fremadrettet, det selv om du måtte være uenig med forvaltningen på mange punkter.

Mere end en halv sejr

Selv om det ikke lykkes at få medhold i en sag i f.eks. Børn og Unge-udvalget, kan det være mere end en halv sejr, hvis genbehandlingsfristen i en sag nedsættes væsentligt i forhold til, hvad forvaltningen har indstillet.

Er der f.eks. indstillet til et overvåget samvær med dit barn i en periode på 2 år, vil en afgørelse i Børn og Unge-udvalget med en genbehandlingsfrist på 6 måneder være mere end en halv sejr i forhold til forvaltningens indstilling. Den kortere periode kan derfor bruges til at arbejde hen imod en afgørelse, hvor der f.eks. ikke længere skal være overvåget samvær.

Hvad gavner dig

Mens nogle advokater har den holdning, at der skal klages i alle sager uanset udfaldet, lægger jeg stor vægt på, hvad der gavner dig. Er der som ovenfor omtalte f.eks. opnået en afgørelse med en kort genbehandlingsfrist, drøfter jeg konsekvensen heraf med dig og herunder muligheden for, at det kan have stor betydning for dig at klage over en afgørelse. Der er således altid en mulighed for, at Ankestyrelsen ændrer en afgørelse, som Børn og Unge-udvalget har truffet, og det er derfor vigtigt, at du er klar over konsekvenserne af en klage, så du ved, hvad der i sidste ende gavner dig! En forhøjelse af genbehandlingsfristen gavner f.eks. ikke dig!

Anders B. Vinther – Advokat

  • Jurist fra Aarhus Universitet
  • Møderet for Landsret