“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

HVAD ER EN FORÆLDREEVNEUNDERSØGELSE?

Forældreevneundersøgelse er en undersøgelse, hvor forældrene bliver vurderet: kan de varetage og sikre barnets udvikling, eller har de brug for hjælp.
Det kan være kommunen eller forældrene selv, der tager initiativ til en forældreevneundersøgelse. Forældreevneundersøgelser bliver også kaldt ‘forældrekompetenceundersøgelse’ og ‘undersøgelsen af forældrenes omsorgsevne’.

En forældreevneundersøgelse består for det meste af samtaler med og test af forældre og barn samt observation af samspillet mellem forældre og barn. Der indgår også samtaler med de personer, der har med barnet at gøre i dagligdagen, det kan være børnehave, skole og SFO.

Forældreevneundersøgelsen foretages oftest af en psykolog eller en psykiater.

Kritik af forældreevneundersøgelser – der er store udsving i metoder og kvalitet

Der har været en del kritik af forældreevneundersøgelser, fordi der ikke er nogen lovgivning eller fælles minimumskrav til kommunerne om, hvordan undersøgelsen skal foretages. Derfor er der store udsving i metoder og kvalitet i de enkelte kommuner.

Du kan klage til psykolognævnet over udfaldet af en forældreevneundersøgelse, hvis du ikke mener, undersøgelsen er udført ordentligt. Kontakt mig, hvis du har brug for hjælp og rådgivning i forbindelse med forældreevneundersøgelsen.

I nogle kommuner sker forældreevneundersøgelsen ved, at en psykolog har nogle samtaler med forældrene, mens andre kommuner vælger at lade psykologer og psykiatere observere familiens samspil på en institution gennem flere måneder. Det kan for eksempel være situationen, hvis barnet er nyfødt. Så får forældrene en chance for at vise, hvad de kan, medens de samtidig kan få hjælp og støtte fra uddannet personale på et familieopholdssted.