“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

FAMILIERÅDSLAGNING

Familierådslagning er en måde at inddrage hele familiens netværk for at hjælpe med at skabe bedre trivsel for barnet eller den unge – så det ikke kun er fagpersoner udefra, der kommer med de gode råd.

Med familierådslagning tager familien selv ansvar for problemerne. Familie, venner og andre med betydning for barnet og familien sætter sig sammen og snakker, når der skal træffes beslutninger om hjælp. Ved at inddrage barnets og familiens netværk kommer hele familiens ressourcer i spil til gavn for barnet. Det er dem der kender barnet, der kommer med forslag til, hvad der er bedst for barnet eller den unge.

Det kan være familiens sagsbehandler eller en lærer, sundhedsplejerske eller pædagog fra barnets dagligdag, der tager initiativ til familierådslagning. Samordneren kender ikke sagen, men kun de spørgsmål, familierådslagningen skal tage stilling til. Samordneren kontakter de mennesker, som familien ønsker inddraget og står for alt det praktiske.

I familierådslagning lægger familien planer om at

  • forbedre barnets situation, hvis der er problemer hjemme
  • hjælpe barnet til at fortsætte i skolen, hvis der er skoleproblemer
  • få givet den bedst mulige omsorg til barnet, hvis forældrene ikke magter at klare omsorgen alene

Sådan foregår familierådslagning

  • Familie, venner og andre relationer, der er vigtige for barnet eller den unge, inviteres
  • Fagpersoner deltager ikke i den del af mødet, hvor familien/netværket diskuterer spørgsmålene og lægger planer for barnet eller den unge
  • En uafhængig samordner hjælper familien med at planlægge og gennemføre selve rådslagningen
  • Socialforvaltningen tager bagefter stilling til familiens plan og godkender den, hvis den ikke strider mod barnets eller den unges bedste
  • Familierådslagningen tilrettelægges, så diskussionen er til at forstå for barnet eller den unge, som opfordres til at deltage

Familien bestemmer selv, om den vil tage mod tilbuddet om familierådslagning.

Som dine advokater kan vi hjælpe med at opstille spørgsmål til familierådslagningen, så både forældre og børn får det bedste ud af familierådslagningen. Kontakt os på tlf. 87 80 12 79 eller mail rh@advohus.dk.