“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

BØRNESAMTALE

Barnets perspektiv skal inddrages, inden kommunen afgør sager om tvangsfjernelse, bopæl eller samvær. Kommunen skal tilbyde alle børn og unge en børnesamtale, inden de træffer afgørelser, der berører barnet eller den unge. Børnesamtalen gælder selvfølgelig også ved sager om tvangsfjernelse. Nogle gange vurderer kommunen, at barnets alder og modenhed gør, at det er bedre at få barnets perspektiv med på anden måde.

Vi kan være med til at sikre, at kommunen overholder sine forpligtelser – sørge for at barnet eller den unge faktisk bliver hørt. Ring til os på 87 80 12 79, hvis du vil høre mere om børnesamtalen og de muligheder, du som barn eller ung har for at blive inddraget i beslutningerne.

Sådan foregår en børnesamtale

Oftest er det en børnesagkyndig, der taler med barnet eller den unge i enrum. Det kan være en psykolog eller en socialrådgiver med særlig erfaring i familieforhold.

Barnet og den unge skal have mulighed for at fortælle om deres ønsker til bopæl og samvær og deres holdning til en eventuel tvangsfjernelse. Barnet skal føle sig hørt, men må ikke komme til at opleve et ansvar for forløbet, som det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af. Den børnesagkyndige skal tage hensyn til barnet, så det ikke føler sig splittet eller illoyal i forhold til sin familie, og samtalen skal foregå på en måde, der er tilpasset barnets alder og modenhed

Den børnesagkyndige fortæller under samtalen barnet eller den unge, at oplysningerne fra samtalen vil indgå i grundlaget for afgørelsen. Den børnesagkyndige samarbejder med barnet/børnene om det, der skal skrives ned, og hvad der skal gives videre til forældre og myndigheder.

Er du i tvivl om, hvordan du tackler børnesamtalen, eller er du bange for ikke at blive hørt, så kontakt os – vi er alle advokater med speciale i tvangsfjernelse og familieret –  på rh@advohus.dk eller 87 80 12 79. Vi rådgiver børn, unge og forældre i alle aspekter af tvangsfjernelse.