“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

BISIDDER

Det kan være meget svært at hamle op med det offentlige system. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig med den nødvendige advokatbistand, hvis du oplever en sag om tvangsfjernelse. Til de møder, hvor din advokat ikke er med, er det en god idé at have en bisidder.

Du har altid ret til en bisidder, når du holder møder med det offentlige. Det kan være en god ven eller bekendt, som du tager med.

Hvad kan du bruge en bisidder til?

Bisidderen fungerer som en personlig støtte for dig til møder med kommunen og kan hjælpe dig med at få sagt det, du ønsker til mødet. En bisidder må ikke sige noget og vil heller ikke blive spurgt om noget. Den grundige sagsbehandler hører dog alligevel, om bisidderen har noget at tilføje. Efter mødet kan du gennemgå forløbet og indholdet sammen med din bisidder, så du får helt styr på, hvad der egentlig blev sagt og aftalt – og hvad der skal ske fremover. En bisidder har tavshedspligt.

Ved tvangsfjernelsessager har du ret til en støtteperson

Hvis dit barn er blevet tvangsfjernet har du ret til en støtteperson. Det kaldes en § 54-støtteperson, fordi reglen står i servicelovens § 54. Som advokater samarbejder vi med dygtige støttepersoner over hele landet og kan henvise dig til en støtteperson i dit område. Læs mere om 54 støttepersoner her.