“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

§ 54 STØTTEPERSON - FÅ HJÆLP TIL AT FINDE EN STØTTEPERSON

Du har ret til en § 54 støtteperson, hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet, både ved frivillig anbringelse og tvangsfjernelse. En støtteperson er en neutral fagperson, der hjælper med de opgaver og spørgsmål, der opstår i forbindelse med en tvangsfjernelse. Det foregår gennem samtaler i dit hjem, alt efter dit behov.

Støttepersonen arbejder uafhængigt og er neutral i forhold til kommunen, anbringelsesstedet og barnet. Støtten er til dig som forælder.
Hvis du har forældremyndigheden over barnet, er det din opholdskommune, der skal bevilge og betale for støttepersonen, som altså er gratis for dig.

Vi kan sætte dig i kontakt med kompetente § 54 støttepersoner

Du vælger selv, om du ønsker en støtteperson, og hvem det skal være. Det skal være en fagperson med indsigt i feltet omkring tvangsfjernelse. Det kan for eksempel være en pædagog eller socialrådgiver, der har arbejdet med disse problemstillinger. Ofte har kommunen en liste med forslag. Det er gratis at få tilknyttet en støtteperson.

Som advokater med speciale i sager om tvangsfjernelse af børn, kommer vi i kontakt med mange støttepersoner landet over. Derfor har vi lavet et samarbejde med kompetente støttepersoner, som vi kan henvise til. Kontakt os, hvis du vil høre mere om muligheden for at blive henvist til en dygtig § 54 støtteperson; rh@advohus.dk eller 87 80 12 79.

Hvad kan du bruge en § 54 støtteperson til?

En støtteperson kan hjælpe dig som forælder, både praktisk og følelsesmæssigt.
Støtten kan være hjælp til at skrive breve, forberede spørgsmål, deltage i møder eller hjælp til at forstå de breve, du modtager. Det kan også være hjælp til at rette op på samarbejdet med kommunen, hvis det er gået skævt.

Samtaler med støttepersonen kan bruges til at få talt om sorgen ved tvangsfjernelsen eller anbringelsen. Det kan måske hjælpe dig til at acceptere anbringelsen bedre og hjælpe dig i rollen som mor eller far. Det kan styrke kontakten mellem dig og dit barn og give plads til glæden ved at være forælder – selv om det er på den anden måde, end da barnet boede hjemme.

Samtalerne kan dreje sig om

  • Hvordan er dit forhold til det anbragte barn?
  • Hvordan påvirker anbringelsen de øvrige børn i familien?
  • Hvordan får I det til at fungere godt, når barnet er på besøg?
  • Hvordan belaster det parforholdet at have et barn anbragt?
  • Hvilke rettigheder har du som forælder, hvis du ikke er enig i kommunens beslutninger?
  • Hvordan får du et velfungerende samarbejde med det sted, dit barn er anbragt?
  • Hvordan kan du forbedre nogle af de ting i familien, som førte til tvangsfjernelsen?
  • Hvordan får du hverdagen til at fungere, hvis barnet kommer hjem igen?

Hvilke rettigheder har du, når det handler om en § 54 støtteperson?

Allerede når kommunen foreslår en anbringelse første gang, har du ret til en støtteperson. Og det har du ret til under hele anbringelsesperioden. Kommer dit barn hjem igen, kan støttepersonen fortsætte i en kort periode efter hjemgivelsen. Det er kommunen, der fastsætter, hvor mange timer du har ret til.

At have en støtteperson går ikke ud over nogle af dine andre rettigheder, og det er gratis for dig. Det får ikke indflydelse på din ret til advokat eller retten til at have en bisidder. Kommunen kan altså ikke afvise, at din bisidder deltager i møder med henvisning til støttepersonordningen.
Har du spørgsmål til støttepersonordningen, så send os en mail på rh@advohus.dk eller ring på 87 80 12 79.

Samarbejde med professionelle § 54 støttepersoner – kontakt os

Arbejder du som § 54 støtteperson, og er du interesseret i et samarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi samler en liste over professionelle og dygtige § 54 støttepersoner over hele landet, så vi kan henvise vores klienter til kompetent støtte og rådgivning.
Send en mail på rh@advohus.dk eller ring på 87 80 12 79.